מחלה תורשתית

« בחזרה למילון המונחים

מחלה תורשתית (Genetic disorder) – מחלה הנגרמת משינויים בחומר התורשתי אשר עוברת בתורשה מדור לדור.

« בחזרה למילון המונחים