חיית מודל

« בחזרה למילון המונחים

חיית מודל (Model organism) – חיית מעבדה או חיה שמשתמשים בה למחקר. לדוגמה, העכבר משמש לעיתים קרובות חיית מודל לאיתור גנים בגלל שמצד אחד, קיים דמיון רב בין מקטעי כרומוזומים של עכבר ושל אדם, ומצד שני, בעכבר ניתן לערוך זיווגים מכוונים כך שתוך זמן קצר יתקבלו מספר דורות של משפחות המונות עשרות ומאות פרטים. כך הופך המעקב אחר ביטוי תכונה ובעקבות כך איתור של גן בגנום פשוט בהרבה בעכבר לעומת האדם. לאחר שגן אותר בגנום של עכבר, ניתן לחפש גן הומולוגי במקטע כרומוזום הומולוגי באדם.

« בחזרה למילון המונחים