הטרוזיגוט

« בחזרה למילון המונחים

הטרוזיגוט (Heterozygote) – תא או יצור שיש לו שני אללים שונים של אותו גן בשני כרומוזומים הומולוגים.

« בחזרה למילון המונחים