גנים שקשורים במחלה

« בחזרה למילון המונחים

גנים שקשורים במחלה (Disease-associated genes) – אללים של גנים המתבטאים באופן טבעי בתא, ואשר שינוי בהרכבם הנורמלי קשור בהופעת מחלה.

« בחזרה למילון המונחים