אזור בקרה של גן

« בחזרה למילון המונחים

אזור בקרה של גן (Regulatory domain) – רצף ייחודי אזורים בגן שבאמצעותו נעשית בקרה שלהמבקרים את רמת התעתוק של האזור המבני של הגן. אזורים אלה מצויים בדרך כלל בסמוך לאזור המבני של הגן הבקרה מתרחשת על ידי קישור חלבונים, שהם גורמי תעתוק, לרצפים ייחודים באזור לאזור הבקרה. קישור החלבונים הללו יכול לגרום לעליה ברמת התעתוק או לעיכוב רמת של התעתוק של הגן.

« בחזרה למילון המונחים