אוטוזומי

« בחזרה למילון המונחים

אוטוזומי (Autosome) – כרומוזום שאינו מעורב ישירות בקביעת הזוויג. הגנום האנושי הדיפלואידי מכיל 46 כרומוזומים: 22 זוגות אוטוזומים הומולוגיים וזוג אחד של כרומוזומי זוויג (X ו-Y או X ו-X).

« בחזרה למילון המונחים