מטרות פרויקט TEMPUS

  • לתכנן קורסים בננוטכנולוגיה לתארים מתקדמים על מנת לענות על הצרכים של מוסדות המחקר והאקדמיה בארץ. עבור כל קורס ייכתב סילבוס מפורט ותוכנית הערכה.
  • לבחור תכנים חדשניים בתחום הננו ולפתח סביבם קורסים מתוקשבים אשר יועלו לרשת ויעמדו לרשות הסטודנטים באוניברסיטאות השונות בארץ ואנשי מחקר בתעשייה.
  • לקיים תהליך מבוקר של ניסוי הקורסים שיפותחו בפרוייקט.