תיאור פרויקט TEMPUS

האוניברסיטאות בארץ ושלושה שותפים מאירופה (איטליה, צרפת ובולגריה)
ישתפו את הסטודנטים הלומדים במוסדות שלהם במאגר הקורסים שיוצר במסגרת הפרויקט.
הפרויקט ירחיב את מגוון הקורסים המוצעים בכל אוניברסיטה ויגדיל את בסיס הידע המוצע בכל אוניברסיטה.