תכונות של גרפים

 

 מטרות התיק

לסייע למורה להעריך את יכולת התלמידים לנתח גרפים של פונקציות פולינום באופן איכותני ולתת מענה לקשיים שמתגלים.

ההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ביכולת התלמידים:

 • לזהות תכונות מאפיינות של פונקציות המופיעות בייצוג גרפי: נקודות קיצון, נקודות אפס, תחומי עלייה וירידה וכדומה.
 •  להשתמש בתכונות מאפיינות של פונקציה, כדי לזהות דמיון ושוני בין גרפים של פונקציות שונות.

 רקע

במהלך העיסוק בפונקציות משתמשים לעתים קרובות בתכונות מאפיינות של פונקציות כמו נקודות קיצון, נקודות אפס, תחומי עלייה וירידה ועוד. לדוגמה, כאשר חוקרים פונקציות המופיעות בייצוג אלגברי ומשרטטים את הגרפים שלהן, כאשר משרטטים את גרף הנגזרת של פונקציה המוצגת בייצוג גרפי וכו׳.

שימוש בתכונות מאפיינות של פונקציות כרוך בקשיים מיוחדים, כאשר הפונקציות מופיעות בייצוג גרפי. ישנם תלמידים שהשימוש בתכונות מאפיינות של פונקציות אינו זמין להם, כאשר הפונקציות מופיעות בייצוג זה. קושי נוסף קשור למעבר מראייה גלובאלית של גרף הפונקציה להתמקדות נקודתית הנדרשת לצורך הסקת תכונה מסוימת מהגרף. לדוגמה, במקרה שלשתי פונקציות פולינום יש אותן נקודות אפס, אך הן שונות בצורת הגרפים שלהן, הצורה הגלובאלית השונה של שני הגרפים עלולה להקשות על תלמידים למצוא את המשותף להם.

התיק תכונות של גרפים נועד לסייע למורה לזהות תלמידים שיש להם קשיים אלה ולתת להם מענה.

 הצעה למהלך העבודה

צפייה בתיק המלא

 • עבודה על משימות ההערכה:
  •  משימה 1 זיהוי תכונות.
  •  משימה 2 מה דומה ומה שונה?
 •  הערכת תוצרי התלמידים.
 •  פעילות בעקבות ההערכה.

 זמני עבודה משוערים

 • עבודה על משימות ההערכה: כ – 15 דקות.
 •  פעילות בעקבות ההערכה: כ – 30 דקות.

 החומרים והעזרים הדרושים

לצורך העבודה על משימות ההערכה (לכל תלמיד/ה):

לצורך הערכת תוצרי התלמידים:

לצורך הפעילות בעקבות ההערכה (לכל תלמיד/ה):