תיקי משימטיקה המתמקדים בקשיים אופייניים הקשורים במשפטים הפוכים בגיאומטריה

זרקור על

תיקי משימטיקה המתמקדים בקשיים אופייניים הקשורים במשפטים הפוכים בגיאומטריה

האם קורה במהלך בעיית הוכחה בגיאומטריה שתלמידיך משתמשים במשפט הפוך למשפט המתאים?

איך כדאי לסייע לתלמידים אלה?

ארבעה תיקי משימטיקה עוסקים במשפטים הפוכים. התיקים מתמקדים בארבעה נושאים מרכזיים מתכנית הלימודים בגיאומטריה: משולשים, מרובעים, מעגל, ופרופורציה ודמיון. בנוסף, תיק חמישי – זיהוי נתונים ומסקנות – מתמקד בהיבט  בסיסי הכרוך בעיסוק במשפטים הפוכים.