תחרות הכרזות

איור דקורטיבי

סדנה מקוונת להכנת כרזות

קראו עוד

איור דקורטיבי

הנחיות להכנת כרזה

קראו עוד

איור דקורטיבי

מחוון להערכת כרזה

קראו עוד

איור דקורטיבי

מחוון להערכת ההצגה בעל פה של הכרזה

קראו עוד

איור דקורטיבי

כרזות שזכו בפרסים בשנים הקודמות 

קראו עוד