תחרויות המורים

מורים יקרים,

השנה גם אתם מוזמנים להשתתף בתחרויות!
פתחנו שתי קטגוריות לתחרויות המורים:
תצלומים וניסויי חקר.

שתי התחרויות מתקיימות בפורמט זהה לפורמט תחרויות התלמידים.

קישור תחרות התצלומים             קישור לתחרות ניסויי החקר

ההרשמה לתחרויות המורים היא דרך ד"ר דבורה מרצ'ק.

מורים המעוניינים במידע נוסף או המעוניינים להירשם לתחרויות – לשלוח תצלומים שצילמו או ניסויי חקר שפיתחו, מוזמנים להירשם לתחרויות בדוא"ל זה.

בהצלחה למורים החלוצים!

צוות הפרויקט.