תחרות ניסויי החקר

איור דקורטיבי

הסבר על השלבים השונים בשיפוט ניסויי החקר

קראו עוד

איור דקורטיבי

מחוון לבדיקת ניסוי חקר ברמה 2

קראו עוד

איור דקורטיבי

מחוון לבדיקת ניסוי חקר ברמה 3

קראו עוד

איור דקורטיבי

מחוון להערכת ההצגה בעל פה של ניסוי החקר

קראו עוד