8.11 קריאת מאמרים מדעיים

מה תרומת האנרגיה של השמש כמקור אנרגיה עולמי?

כיום, תרומת אנרגיית השמש מתבטאת באחוזים בודדים בארצות החמות (בישראל 3%-4%), ובארצות הקרות אף פחות מאחוז אחד.

התחזית למאה השנים הקרובות (המאה העשרים ואחת), היא להגדיל את השימוש באנרגיית שמש ישירה, לפחות ל 10%-25%.

יש המנסים לשכנע מעבר לשימוש מסיבי באנרגיית שמש, עד כדי 100%. מאמרים יפים המתארים גישה זאת, הם:

  • המאמר "התכנית הסולרית הגדולה" בשפה העברית (תרגום לעברית על-ידי אורט ישראל), של:

    "Solar Grand Plan", Scientific American, pp. 48-57, Jan. 2008.

פורסם בעיתון המתורגם לעברית: "סיינטיפיק אמריקן, אפריל-מאי 2008, עמודים: 23-31.

פעילות של "קריאת מאמר מדעי", מותאמת לתלמידי תיכון, שנכתבה על ידי מחבר אתר זה, עבור המאמר המוזכר, ניתנת להורדה כאן.

  • המאמר:

    "A Path to Sustainable Energy", Scientific American, pp. 38-45, Nov. 2009.

פעילות של "קריאת מאמר מדעי", מותאמת לתלמידי תיכון, שנכתבה על ידי מחבר אתר זה, עבור המאמר המוזכר, ניתנת להורדה כאן.