פרוייקטי גמר

פרויקט גמר לסיום הקורס "אנרגיה בהיבט רב תחומי"

פרויקט הגמר מורכב מעבודה מסכמת בכתב, והרצאה 20-30 דקות לפני קהל.

הפרויקט בא ליישם נושאים הנלמדים בקורס.

ביכולתך לבחור נושא מתוך רשימת הנושאים המוכנים, או כל נושא אחר אשר יאושר על ידי מנחה הקורס.

בפרויקט מתבקש כל משתתף להפגין שליטה בחומר הנלמד בקורס, תוך כדי הרחבת ידע בנושא המסוים אותו בחר לעבודתו.

הרחבת הידע יכולה להתבצע באמצעות סקרי ספרות, ביצוע ראיונות עם חוקרים בתחום (תיחקור מדעי), חיפוש מידע באינטרנט ועיבודו, ביצוע ניסויי מעבדה ייחודיים, או כל שילוב בין שיטות אלו על פי בחירתך (בתאום עם מנחה הקורס).

קיימות בארץ מספר רב של חברות העוסקות בפיתוחי אנרגיה ויישומיהם. ביקור במפעלים אלו יכול לעזור במציאת רעיונות מקוריים לנושאי פרויקט הגמר. במהלך המפגשים ננסה לארגן לפחות ביקור אחד באחת מהחברות.

מיגוון הנושאים האפשריים לפרויקטי גמר על נושא "אנרגיה בהיבט רב תחומי" הוא אינסופי.

דוגמא למידת ההרחבה הנדרשת בפרויקט הגמר ניתן לראות באתר עבור הנושאים הבאים:

רשימת פרויקטים מוצעים:

 • מקורות אנרגיה שונים – בדומה למתואר באתר.
 • שיטות שונות לאגירת (איחסון) אנרגיה – מצברים, סוללות נטענות מסוגים שונים, מימן כאמצעי לאגירת אנרגיה, העלאת מים למקום גבוה, וכו'.
 • יישומים שונים לניצול אופטימלי של אנרגיה – בית סולרי, מכונית שאינה נוסעת על בנזין או סולר, וכו'.
 • מנוע הבעירה הפנימית – עקרונות תרמודינמיים (ראה דוגמה למטה).
 • השוואה בין מנועים מסוגים שונים: מנוע חשמלי, מנוע קיטור, מנוע בנזין, מנוע דיזל, …
 • הקיטור ויישומיו למנועים, טורבינות, וכו'.
 • אנרגיית רוח בישראל ובעולם – עבר הווה ועתיד.
 • פרויקט "מגדל השרב" המוצע על ידי מדעני הטכניון.
 • תעלת הימים כפרויקט משולב להפקת אנרגיה עם התפלת מים.
 • הפקת אנרגיה מביומסה בישראל ובעולם.
 • תאי דלק. שימושים שונים שלהם כגון: אספקת חשמל למגורים, אספקת אנרגיה לרכב, וכו'.
 • הפקת אנרגיה מתנועת גלי הים.
 • הפקת אנרגיה מתופעות גאות ושפל.
 • הפקת אנרגיה מהפרשי טמפרטורה ביבשה – בעומק מטרים ספורים.
 • הפקת אנרגיה מהפרשי טמפרטורות בים (אוקיאנוס).
 • מקורות אנרגיה חלופיים מסוגים שונים – כפי שמוזכרים באתר.
 • פרויקטים מיוחדים בנושא אנרגיה במדינת ישראל – תעלת הימים, נפ"ח – ניצול פסולת חקלאית, בריכת השמש, פצלי שמן בנגב, חוות הרוח בגולן, כפר המספק לעצמו את תצרוכת האנרגיה, השוואה בין צריכת אנרגיה בכפרים ללא חשמל לעומת הצריכה בעיר, וכו'.
 • נושאים מיוחדים – ניצול אנרגיה על ידי חיידקי גופרית, אנרגיה בגוף החי, ביו-אנרגיה בריפוי ההוליסטי (ההיבט המדעי), וכו'.
 • השתנות מחירי הדלקים בעולם כפונקציה של אירועים היסטוריים (כגון המלחמה בכווית). בדומה לפעילויות שביצענו לגבי צריכת האנרגיה, לבנות פעילות כיתתית על הנושא (קבצי וורד ואקסל).

עבודות מיוחדות תוצגנה באתר האנרגיה עם מתן קרדיט לכותב העבודה !

דוגמאות של מצגות שהוכנו על ידי מורים בהשתלמות:

(הערה: מכיוון שאילו מצגות פאור פוינט המכילות תמונות, הן נטענות לאט)

מומלץ ללחוץ עם העכבר על הסימן מימין למטה במצגת, כדי לקבל אותה עם האנימציה על פני מסך שלם. חזרה למצב הצגה רגיל מבוצעת על ידי לחיצה על כפתור Escape.

 • עבודה על ביומסה בישראל.
 • אנרגיה הידרואלקטרית.

דוגמה לקובץ "וורד" (מתורגם לפורמט PDF) שמהווה חלק ראשון בפרויקט על מנוע בעירה פנימית. את המצגת שליוותה את ההרצאה שהייתה מלווה בהדמיות מהאינטרנט, ובדגמים מוחשיים, ניתן לראות באמצעות הקלקה כאן.

בפרויקט מומלץ לנקוט יוזמה, ולבצע "מחקר" עצמאי. לדוגמא:

בפרויקט "אנרגיה מהרוח", מומלץ לבקר באתר בגולן, ולשוחח עם אחד המומחים.
בפרויקט על "אנרגיה ממקור גיאותרמי" ניתן לבקר במפעל אורמת ביבנה.
בפרויקט על "תחנות כוח" לבקר בתחנת הכוח בחדרה או באשקלון.
בסוף הקורס ייערך יום מרוכז (הפנינג) בו תציג כל קבוצה את מה שהכינה לפני שאר הקבוצות, כאשר כל אחד מהתלמידים משתתף בקביעת הציונים של חבריו (הערכת עמיתים).

קריטריונים להערכת פרויקט "אנרגיה בהיבט רב תחומי"

הפרויקט מורכב משני חלקים:

 1. עבודה כתובה מוגשת בפורמט אלקטרוני (!). העבודות הטובות יוצגו באתר האנרגיה תחת שם הכותבים ובית סיפרם.
 2. הצגת הפרויקט לפני כלל הקורס ביום המסכם.

הפרויקט צריך להתייחס לפחות לשלושה תחומים:

 1. מדעי – רקע תאורטי, הסבר המושגים, וכו'.
 2. טכנולוגי – יישומים, מבנה, עקרונות פעולה ברמה של הנדסה, וכו'.
 3. חברתי – תחום הכולל: היבט כלכלי, היבט אקולוגי, היבט פוליטי, השפעה על האוכלוסייה, וכו.

הפרויקט חייב לכלול מפת מושגים של הנושא, וכן קו זמן המתאר את התפתחות הנושא, החל מהרעיון, וכלה ביישומים השונים.

הפרויקט מהווה בעיקרו סיכום מידע באופן ענייני מתומצת והעברתו לקהל היעד.

 • מומלץ לאסוף את המידע ממקורות מגוונים.
 • חייבים להקפיד על מקורות המידע בהם משתמשים, ולציין בכל שלב מהיכן נלקחו הנתונים. יש להקפיד על רישום ביבליוגרפיה לפרויקט, ורצוי מאוד לכלול בה לפחות מספר אתרי אינטרנט מעודכנים על הנושא (בעיקר אם יש גם בעברית).
 • מומלץ להשתמש בטבלאות השוואה, גרפים, דגמים (מודלים), תיחקור מומחה בתחום.
 • יש להקפיד על דיוק ואמינות המידע.
 • יש להקפיד להציג את הצדדים החיוביים (יתרונות) במקביל לצדדים השליליים (חסרונות) -בעד ונגד.
 • מומלץ לנמק את חוות הדעת של כותבי העבודה.
 • בונוס על מקוריות (בעיקר בשיווק הרעיון), הרחבה והעשרה.

שלבים בביצוע הפרויקט:

 • בחירת הנושא: ניתן להיעזר בנושאים שהועלו בכיתה, במאמרים מהספרות המדעית, באתר האנרגיה, וכו'. חובה לקבל אישור מהמנחה על נושא הפרויקט.
 • סריקת ספרות על הנושא: מומלץ להתחיל מאתר האנרגיה, להשתמש בביבליוגרפיה של המאמרים, ובביבליוגרפיה באתר, וכן לבצע סקר באינטרנט (בעברית ובאנגלית) לגבי הנושא.
 • ביצוע סיכום וניתוח של החומר הביבליוגרפי: מומלץ לבנות מודל של הנושא באמצעות דגם (כמו לדוגמא דוד שמש קטן), מודל ממוחשב (כמו למשל בגיליון אלקטרוני). יש להתייחס לנתונים עדכניים, ורצוי להתאים אותם למדינת ישראל (במידה והמידע המקורי מתייחס למדינה אחרת). רצוי פרויקט יישומי אקטואלי.
 • גישה למקורות ראשוניים הקשורים בנושא: ראיון עם אנשים הקשורים לנושא, ביקור במקום הפעיל בנושא, צילומים עדכניים, וכו'.
 • בניית מערך לימודי הקשור בנושא: פעילויות מוצעות לתלמידים, דרכי הוראה מתאימות להוראת הנושא, וכו'.
 • הרצאה למשתתפי הקורס על הנושא: מומלץ להשתמש במצגת ממוחשבת (Power Point) ובאמצעי המחשה שונים.
 • מוסיף מאוד לפרויקט אם העברת אותו במסגרת אחרת (כמו למשל בכיתתך) לפני הצגתו בקורס. במקרה זה מומלץ להציג את תיאור הניסיון הקודם, תגובות התלמידים, וכו'.