"משאל עם" לגבי השקעה במקורות אנרגיה חלופיים

דוגמא לסוג שאלון, שימלאו כל התלמידים בשכבה, בסיום הקורס, (תחילה מופיע ההסבר לתלמיד, ואחר כך השאלון המקורי):

"משאל עם" לגבי השקעה במקורות אנרגיה חלופיים

"משבר האנרגיה" משפיע על האנושות – מקורות האנרגיה הפוסיליים (נפט פחם, וכו') בעולם מוגבלים, ולא יוכלו בעתיד לספק את צורכי האנרגיה של האנושות.

ככל שהמדינה מפותחת יותר צריכת האנרגיה שלה גדלה, וכל המדינות נמצאות בפיתוח.

צריכת אנרגיה מוגברת ממקורות האנרגיה הנוכחיים, גורמת להשפעות שליליות על איכות הסביבה.

העולם החליט למצוא פתרונות לבעיות אלו, והוחלט להקציב משאבים למציאת מקורות אנרגיה חלופיים.

קבוצות "חוקרים" שונות בבית הספר בדקו את מקורות האנרגיה השונים, ויציגו לפניך את יתרונותיהם וחסרונותיהם מהיבטים שונים.

עליך לדרג בשאלון שקיבלת את מקורות האנרגיה השונים, כך שתוצאות משוקללות של משאל עם זה, של כל התלמידים, יעזרו לממשלה לקבל החלטה באילו מקורות אנרגיה חלופיים להשקיע את המשאבים שהוקצו לנושא.

בנוסף למקורות אנרגיה מופיעים בשאלון שני צרכני אנרגיה גדולים: הבית והמכונית. גם אותם עליך לדרג, מכיוון שפיתוח מכונית שאינה נוסעת על דלק, ופיתוח בית אקולוגי שאינו צורך אנרגיה, ואינו מזיק לסביבה, יקטינו את צריכת האנרגיה של האנושות.

תלמיד בכיתה ט' ___, בית ספר ________________________

 

משוב לאחר "משאל העם"

לאחר איסוף השאלונים הממולאים מהתלמידים, מומלץ לעבדם (בגיליון אלקטרוני) ולהציג בפני התלמידים את תוצאות משאל העם שלהם.

דוגמה לשאלון מעודכן יותר (2011), ניתן להוריד באמצעות לחיצה על הקישור הבא.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן