מה הקשר בין בעיית מקורות האנרגיה לחיידקים בבקבוק?

השוואת מקרה החיידקים בבקבוק לצריכת האנרגיה העולמית, עם קצב גידול צריכה של 7% בשנה:

דיאגרמת צריכת האנרגיה של האנושות לפי עשורים

בדיאגרמה זו מופיעה צריכת האנרגיה של האנושות מחולקת לעשורים, פרט לתקופת הצריכה הראשונה, הכוללת את כל צריכת האנרגיה של האנושות עד שנת 1950.

מדיאגרמה זו רואים שכל עשור מוכפלת צריכת האנרגיה של האנושות !!!

כמו בלוח השחמט, כל עשור צורכת האנושות כמות אנרגיה השווה לכמות האנרגיה שצרכה האנושות מתחילתה ועד לאותו עשור.

למעשה, לא נדרשת ידיעה מדויקת של עתודות האנרגיה המחצבית כדי להעריך את פרק הזמן לו הן יספיקו. והדבר נכון עבור כל גידול אקספוננציאלי במערכת סגורה.

מה הקשר בין בעיית גידול האוכלוסייה לחיידקים בבקבוק?

נניח, לצורך החישוב, סקלת זמנים בה שנייה אחת מסמנת 50 שנה במציאות.

מכך ששעה בסקלה זו מתארת 180,000 שנים, שהם בערך כל ההיסטוריה האנושית על פני כדור הארץ.

במהלך השניות האחרונות בסקלת זמן זו, אוכלוסיית העולם מוכפלת כל שנייה, ו"הבקבוק " שלנו כמעט מלא.

אם קצב גידול האוכלוסייה ימשך בקצב הנוכחי (וברור כי האנושות אינה יכולה לאפשר זאת …), ה"בקבוק" שלנו יתמלא לחלוטין בתוך שניות ספורות.

שים לב שלפני שניות מועטות, "הבקבוק" היה מלא עד כדי אחוזים בודדים, ולא הרגשנו צפיפות כלל …

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן