חומר עזר על רוחות:

  • ספר לימוד המסביר את היווצרות הרוח:

שמואל יפה: "מזג אוויר ואקלים", מסדה, 1990. בעיקר פרק 3 על הלחץ, הרוח ומפה סינופטית.

  • חוברת שיעורי מעבדה ותצפיות מטאורולוגיות:

שמשון לבני, ורדה בר: "יסודות האקלים", ש. לבני, 1989.

  • חוברת פעילויות לילדים:

"תצפיות במזג אוויר", ורדה בר, המרכז להוראת המדעים באוניברסיטת ירושלים, 1991.

  • ספר על "גלגולים באטמוספירה – מחזור הפחמן במערכות כדור הארץ", י. בן חור, י. גודוביץ, ונ. אוריון, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן, 2,000.
  • אתר אינטרנט בעברית עם תמונות יפות וקישורים, מאת דניאל יפה:

http://study.haifa.ac.il/~djoffe01/dan08.html

  • אתר אינטרנט המספק נתונים על השימוש באנרגיית רוח במדינות השונות:

http://www.worldwatch.org

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן