אנרגיית רוח

  1. ח. רובין: "חוות הרוח – תקוות ותהיות", מדע ל"ב (2), עמודים 72-78, 1988.
  2. "טורבינה ניידת ליצירת חשמל", מעריב 3/2/99.
  3. "מלכודת רוח לקירור מבנים", מדע ל"ב (2), עמודים 93, 1988.
  4. ח. רובין: "חוות רוח – רעיון ישן בלבוש חדש", לדעת כ' (5), עמודים 17-20, 19__.
  5. ד. סטובר: "טחנות הרוח של העתיד", מדע פופולרי , עמודים 61-68, 1995.