הפונקציה האקספוננציאלית: (למתקדמים)

למתעניינים, המתמטיקה הקשורה לפונקציה המעריכית (אקספוננציאלית = Exponential Function), מפורטת בעמוד זה. גם אלו שאינם יכולים לעקוב אחר הפיתוח המתמטי, חשוב שיבינו שהמתמטיקה כאן נכונה, ומה שחשוב להמשך היא המסקנה המתקבלת מהמתמטיקה, לגבי הקשר בין אחוד הגידול, למשך זמן ההכפלה.

N = N0*elt

LnN = LnN0+ lt

Ln(N/N0) = lt

הכפלה פירושה פעמיים הגודל המקורי:

N = 2N0

נגדיר את זמן ההכפלה כ- T2:

Ln2 = lT2

T2 = Ln2/ l

Ln2 = 0.69315

l [%] = l*100

T2 = Ln2*100/ l [%] ~ 70/ l [%]

T2 ~ 70/ l [%]

זוהי נוסחה מקורבת שקל לזכור, ןלחשב סדר גודל של זמן הכפלה.

התכונה החשובה של גידול מסוג זה, היא שהזמן הנדרש להגדלת הגודל הכמותי בשבר מסוים הוא קבוע. לדוגמא, גידול של 5% (שבר מסוים) בשנה (פרק זמן קבוע), הוא גידול אקספוננציאלי.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן