איך מתקשר השימוש בגז טבעי לאיכות הסביבה?

השימוש בדלקים מחצבים יוצר מזהמי אוויר:

  • תחמוצות חנקן – הנוצרות בזמן שריפת פחם.
  • חלקיקי אפר

השימוש בגז לא משפיע על פליטות תחמוצות החנקן. תחמוצות אלה יוצרות סמוך לפני הקרקע שכבת אוזון. בניגוד לשכבת האוזון באטמוספירה, המגינה על בני אדם מפני קרינת השמש, לשכבה נמוכה זו יש השפעה כימית שלילית והיא גורמת בעיות לב ונשימה ולדעת חוקרים גם פוגעת בצמחים ומורידה את התפוקה החקלאית.

אקולוגים וארגונים להגנת הסביבה – ובעיקר אירגון "גרינפיס" – המתנגדים לשימוש בגז הטבעי, טוענים גם כי הפחמן הדו חמצני שהוא פולט הוא אחד הגורמים העיקריים להתחממות כדור הארץ.

אירגון גרינפיס פירסם חוברת בשם "דלקים מחצביים באקלים משתנה", ובה קרא לצמצם באופן משמעותי את השימוש בפחם, נפט וגז ובעתיד הרחוק יותר גם להפסיקו לחלוטין.

אנשי גרינפיס טענו כי על פי ההערכות, אם לא ייפסק השימוש בפחם, נפט וגז, יגדלו פליטות הפחמן הדו חמצני ב 400 אחוזים עד סוף המאה הבאה. כתוצאה מכך יתחמם כדור הארץ בשיעור של 4-3 מעלות צלזיוס, ויהיו לדבר השפעות סביבתיות קשות.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן