Addressing Attractiveness of Science Career Awareness –SciCar

מסגרת: Horizon 2020 – Twinning of research institutions

שותפים: אסטוניה, פינלנד, ישראל

ישראל: מכון ויצמן למדע, פרופ' רון בלונדר וד"ר רחל ממלוק-נעמן

תקציר

מטרת פרויקט SciCar היא לשפר באופן שיטתי את רמת המומחיות בתחום החינוך למדע וטכנולוגיה  בקרב חוקרים בתחומי מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה, ולקדם שיתוף פעולה בתחום החינוך המדעי בין שתי אוניברסיטאות אירופיות – טרטו באסטוניה, והלסינקי בפינלנד, ובין מכון ויצמן למדע בישראל. זאת, על-ידי יצירת מסגרת דינמית ובת קיימא לשיתוף פעולה וידע. בהתאם לכך, מטרת הפרויקט היא לצמצם את הפער הקיים והגדול בחינוך מדעי בין חוקרים (המתמקדים רק במחקר / מדע) לבין אנשי חינוך (הכנת מורים לדורות הבאים של החוקרים) על ידי משיכת חוקרים להוראה, כמחנכים ומיישמים את הידע שלהם במחקר. מטרה ספציפית יותר של הפרויקט היא להגביר את הרלוונטיות של המודעות לקריירה מדעית ולסינרגיות פנים-מוסדיות של יחידות האחראיות על חינוך ללימודי מחקר וטכנולוגיה באוניברסיטת טרטו ( (UT) באמצעות שיתוף פעולה עם שני עמיתים מובילים בעולם בתחום הספציפי. הצורך הכללי לפתח מיומנויות הקשורות למדע רכש מינוף הולך וגובר לאור כל ההתפתחויות העולמיות האחרונות – התפתחויות חברתיות-כלכליות, הקוראות לפתרונות ופעולות ידידותיות בכל תחומי החיים בכלל, ולסביבה בפרט.