הכנס הארצי המקוון למורי חטיבות הביניים
במדע וטכנולוגיה

אודות

קבוצת טכנולוגיות בחינוך, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע:

ד"ר שולמית קוצר – ראש יחידת טכנולוגיות בחינוך

מרינה ארמיאץ' – מנהלת יחידת טכנולוגיות בחינוך

ד"ר סטלה חזינה – פיתוח טכנופדגוגי

עדי פויארקוב – רכז נגישות ומתכנת ראשי של אתר הכנס.

מתן ברקוביץ' – רכז תכנות

בינה בראש – רכזת דיוור ישיר ותמיכה טכנולוגית

דנה צוויפלר – תמיכה טכנית

תמיר חג'ג' – תמיכה טכנית

צוות גרפיקה:

ציפי עובדיה – עיצוב חוברת הכנס

עדנה רולניק – עיצוב אתר הכנס 

המרכז הארצי למורי מו"ט בחט"ב, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן:

ד"ר יעל שורץ – ראש המרכז הארצי למורי מו"ט בחט"ב

ד"ר ליאורה ביאלר, ד"ר ארנה פליק יהבית לוריא, ד"ר סטלה חזינה,  ד"ר איתי ללזר, עדי דגן

חברי ועדת הכנס:

מרכז מורים ארצי למורי מו"ט בחט"ב, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע: ד"ר יעל שורץ, ד"ר ארנה פליק, ד"ר איתי ללזר, ד"ר סטלה חזינה,  עדי דגן

משרד החינוך: ד"ר עופר מוקדי, ורד זיידמן

הפרויקט מבוצע על פי מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

© כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע ולמשרד החינוך

הפרויקט מבוצע על פי מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

© כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע ולמשרד החינוך