הכנס הארצי המקוון למורי חטיבות הביניים
במדע וטכנולוגיה

צור קשר

הפרויקט מבוצע על פי מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

© כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע ולמשרד החינוך

הפרויקט מבוצע על פי מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך 

© כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע ולמשרד החינוך