דוגמה נגדית: קטע אמצעים

 

צפייה בתיק המלא

 

מטרות התיק

לסייע למורה להעריך את יכולת התלמידים לקשור בין שימוש בדוגמאות פרטיות לבין הוכחות והפרכות של טענות גיאומטריות. התיק עוסק בנושא קטע אמצעים.

ההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ביכולת התלמידים:

  • לפסול הוכחות לנכונות טענות לגבי מצולע כלשהו, המתבססות רק על דוגמאות פרטיות.
  • להשתמש בשיטה של דוגמה נגדית כדי להוכיח שטענה לא נכונה.
  • לזהות דוגמאות פרטיות שיכולות לשמש כדוגמאות נגדיות לטענות לא נכונות.

 

רקע

במתמטיקה עוסקים רבות בבחינת אמיתותן של השערות, במטרה להוכיח או להפריך אותן. שיטה נפוצה להפרכת טענות במתמטיקה היא מתן דוגמה נגדית. שיטה זאת מתבססת על כך שבמתמטיקה טענה נחשבת נכונה אם ורק אם היא נכונה תמיד, כלומר, היא חלה על כל מקרה פרטי. לכן, די במקרה פרטי אחד שלגביו טענה אינה נכונה, כלומר, די בדוגמה נגדית אחת, כדי לפסול נכונות של טענה ובכך להפריכה.

תלמידים מתקשים לעיתים קרובות בשימוש בשיטה של דוגמה נגדית לצורך הפרכה של טענות. קושי זה כרוך הן בהכרה בשיטה זאת כמתאימה להוכחה שטענה איננה נכונה, והן בזיהוי וביצירה של דוגמאות נגדיות.

קושי נפוץ נוסף של תלמידים הוא שימוש בדוגמאות פרטיות בהקשר של הוכחות במתמטיקה, אך לא לצורך הוכחה שטענה מסוימת אינה נכונה, אלא לצורך הוכחה של טענה כללית. לדוגמה, הטענה כשמחברים אמצעי צלעות סמוכות במלבן מתקבל מעוין היא טענה נכונה, אך כדי להוכיח את הטענה, לא מספיק לבנות באמצעות המחשב מלבנים, לחבר את אמצעי צלעותיהם הסמוכות לגרור ולבדוק. בכל המקרים האלה אכן מתקבלים מעוינים (ראו שרטוטים למטה) אבל השימוש בדוגמאות אינו מהווה הוכחה לנכונות הטענה.

התיק דוגמה נגדית: קטע אמצעים נועד לסייע למורה לזהות תלמידים המתקשים בשימוש במקרים פרטיים בהקשר של הוכחות והפרכות של טענות גיאומטריות, ולתת להם מענה.

 

הצעה למהלך העבודה

צפייה בתיק המלא

 

זמני עבודה משוערים

    • עבודה על משימת הערכה: 40-30 דקות.
    • פעילויות בעקבות ההערכה: 90-60 דקות.

 

החומרים והעזרים הדרושים

לצורך העבודה על משימת הערכה (לכל תלמיד/ה):

לצורך הערכת תוצרי תלמידים:

לצורך הפעילויות בעקבות ההערכה (לכל תלמיד/ה):