גילוי גרף בעזרת שאלות: פונקציות קוויות וריבועיות

 

צפייה בתיק המלא

 

מטרות התיק

לסייע למורה להעריך את יכולת התלמידים לקשור בין תכונות מאפיינות של פונקציה ובין סקיצה של גרף הפונקציה. התיק עוסק בפונקציות קוויות וריבועיות.

ההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ביכולת התלמידים:

 • לקרוא תכונות מאפיינות של פונקציות מתוך סקיצה של גרף נתון.
 • לזהות תכונות מאפיינות של פונקציות שיכולות לסייע לשרטוט גרפים של פונקציות קוויות או של פונקציות ריבועיות.
 • להשתמש בתכונות מאפיינות של פונקציות כדי לשרטט ישר או פרבולה המקיימים תכונות נתונות.
 • רקע

  במהלך העיסוק בפונקציות מתייחסים לעיתים קרובות לתכונות מאפיינות של פונקציות כמו, תחומי עלייה, תחומי ירידה, נקודות אפס, נקודות קיצון ועוד. לדוגמה, כאשר מנתחים תופעה המוצגת על ידי גרף, או כאשר חוקרים פונקציה המופיעה בייצוג אלגברי ומשרטטים סקיצה של הגרף שלה על סמך תכונות מאפיינות שהתבררו בחקירתה. העיסוק בתכונות מאפיינות של פונקציות מתחיל בחטיבת הביניים במפגש עם הפונקציה הקווית והפונקציה הריבועית, וממשיך בלימוד האנליזה בכל שנות בית הספר העל-יסודי.

  שימוש בתכונות מאפיינות  של פונקציות כאשר הפונקציות אינן מופיעות בייצוג אלגברי, כרוך בקשיים. יש תלמידים המתקשים בזיהוי תכונות מאפיינות של פונקציה כאשר היא מיוצגת באמצעות סקיצה של גרף, כלומר, בשרטוט הצורה הכלית של הגרף ומיקומו יחסית לצירים. קושי נוסף כרוך בשרטוט סקיצה של גרף על סמך תכונות מאפיינות של הפונקציה המבוטאות באופן מילולי.

  התיק גילוי גרף בעזרת שאלות: פונקציות קווית וריבועית נועד לסייע למורה לזהות תלמידים שיש להם קשיים אלה ולתת להם מענה.

 • הצעה למהלך העבודה

  צפייה בתיק המלא

 • עבודה על משימת הערכה.
 • הערכת תוצרי התלמידים.
 • פעילויות דיפרנציאליות בעקבות ההערכה.
 • זמני עבודה משוערים

  • עבודה על משימת ההערכה: כ- 30 דקות.
  • פעילויות בעקבות ההערכה: 60-90 דקות.
 • החומרים והעזרים הדרושים

  לצורך העבודה על משימת הערכה:

  לצורך הערכת תוצרי תלמידים:

  לצורך הפעילות בעקבות ההערכה (לכל תלמיד/ה):