תרכובת (Compound)

חומר המורכב משני סוגי אטומים או יותר הקשורים זה לזה בקשר כימי (אחד או יותר) ביחס ובהרכב קבוע.

חזרה למילון המושגים