תערובת (Mixture)

תוצאה של ערבוב שתי תרכובות או יותר ביחסים לא קבועים. תערובת יכולה להיות אחידה (הומוגנית) או לא אחידה (הטרוגנית).

חזרה למילון המושגים