תמלחת (Brine)

תמיסה מרוכזת של מלחים.

חזרה למילון המושגים