תמיסה נוזלית (Solution)

תערובת נוזלית אחידה (הומוגנית) של שתי תרכובות או יותר כאשר החומר הנוזלי הוא הממס והחומר המומס יכול להיות מוצק. נוזל או גז. כאשר התמיסה מורכבת ממספר נוזלים. הנוזל שכמותו גדולה יותר הוא הממס.

חזרה למילון המושגים