תמיסה גולמית ()

תמיסה המתקבלת לאחר תגובה. יכולה להכיל בתוכה בנוסף לתוצרים גם תוצרי לוואי ושאריות חומרים שלא הגיבו. על מנת לבודד את התוצר/ים הנדרש/ים יש לבצע תהליכי הפרדה.לדוגמא: בהפקת חומצה זרחתית בתגובה בין הפוספט המועשר והחומצה המימן כלורית מתקבלת תמיסה גולמית המכילה את החומצה הזרחתית. חומצה מימן כלורית שלא הגיבה ואת כל מרכיבי הפוספט המועשר האחרים שהתמוססו בתמיסה המימית של החומצה.

חזרה למילון המושגים