תגובת סתירה (Neutralization process)

תגובה בין חומצה לבסיס שבה מתרחש תהליך של העברת פרוטון מהחומצה לבסיס.תותר התגובה הוא חומר יוני.בתגובת סתירה המתבצעת בתמיסה מימית יוני ההידרוניוםH3O+(aq) שבתמיסת החומצה "נסתרים" ע"י יוני ההידרוקסיד OH-(aq) מהתמיסה הבסיסית. תוצרי תגובת הסתירה הם מים וחומר יוני (מלח) שיכול להיות במצב ממוים (ראה ‏מיום) או כמשקע.

חזרה למילון המושגים