תגובת חמצון-חיזור (Oxidation – reduction reaction)

תגובה בה קיים מעבר אלקטרונים מהחומר המחזר אל החומר המחמצן. בתגובתחמצון חיזור המחמצן עובר חיזור ומספר חמצון שלו יורד. והמחזר עובר חמצון ומספר החמצון שלו עולה.

חזרה למילון המושגים