תגובה אנדותרמית (endothermic reaction)

תגובה אשר במהלכה יש עליה בתכולת האנרגיה של המערכת וכתוצאה מכך יש מעבר של אנרגיה מהסביבה למערכת.

חזרה למילון המושגים