רתיחה (Boiling)

שינוי מצב צבירה של חומר מנוזל לגז בטמפרטורת הרתיחה שלו. (ראה גם אידוי)

חזרה למילון המושגים