ריכוז מולרי (מולריות) (Molar concentration)

יחידת ריכוז המבטאת את מספר מולים של מומס בנפח של 1 ליטר תמיסה. מקובל לסמנה באות M. ניתן לחשב את הריכוז המולרי של תמיסה על ידי חלוקת מספר המולים של המומס (n) בנפח התמיסה (v) בליטרים – M=n/V

חזרה למילון המושגים