רדיקל חופשי (Free Radical)

חלקיק (אטום או קבוצת אטומים קשורים) המכיל אלקטרון לא מזווג.

חזרה למילון המושגים