קשר קוולנטי (Covalent bond)

קשר כימי הנוצר כתוצאה משיתוף של זוג אלקטרונים בין שני אטומים. כל אטום "תורם" אלקטרון לקשר המשותף. זוג האלקטרונים נמשך בו זמנית על ידי שני הגרעינים של האטומים היוצרים את הקשר.אם שני אטומים משתפים שני זוגות אלקטרונים. נוצר קשר קוולנטי כפול. ואם שני אטומים משתפים שלושה זוגות אלקטרונים. נוצר קשר קוולנטי משולש.קשר קוולנטי יכול להיות טהור. כאשר האטומים היוצרים את הקשר הינם בעלי אלקטרושליליות זהה. או מקוטב. כאשר יש הבדל באלקטרושליליות שלהם.(ראה גם קשר קוולנטי טהור ו-קשר קוולנטי מקוטב).

חזרה למילון המושגים