קשר קוולנטי מקוטב (Polar covalent bond)

קשר קוולנטי הנוצר כתוצאה משיתוף של זוג אלקטרונים בין שני אטומים השונים זה מזה באלקטרושליליות שלהם. כתוצאה מכך. האטום היותר אלקטרושלילי מושך אליו חזק יותר את אלקטרוני הקשר כך שנוצר עליו מטען שלילי חלקי. ועל האטום השני מטען חיובי חלקי (ראה גם קוטביות קשר).

חזרה למילון המושגים