קשר מימני (Hydrogen bond)

קשר בין מולקולות הנובע ממשיכה חשמלית המתקיימת בין אטום מימן הקשור לאטום O או N או F במולקולה מסויימת (ויש עליו מטען חיובי חלקי) לבין אטום O או N או F במולקולה סמוכה (ויש עליו מטען שלילי חלקי).הקשר המימני הוא מסוג הכוחות בין-מולקולריים. נחשב כקשר בין-מולקולרי יחסית חזק.

חזרה למילון המושגים