קשר כימי (Chemical bond)

כוחות משיכה חשמליים בין אטומים במולקולה או בין חלקיקים אחרים (כגון יונים או מולקולות). קיימים סוגים שונים של קשרים כימיים. ביניהם: קשר יוני. קשר קוולנטי ו-קשר מתכתי או קשרים בין מולקולריים.

חזרה למילון המושגים