קטיון (Cation)

חלקיק טעון במטען חשמלי חיובי (יכול להיות אטום בודד או חלקיק המורכב ממספר אטומים).

חזרה למילון המושגים