צפיפות מטען (Electron Density)

צפיפות המטען היא היחס בין מטען היון לגודל היון. כך שהיא גדלה עם גודל המטען וקטנה עם גודל היון. ככל שצפיפות המטען של היון גדולה יותר. כוחות המשיכה החשמליים בינו לבין יונים מנוגדי מטען. חזקים יותר.

חזרה למילון המושגים