עיבוי (Condensation)

תהליך שבו משנה חומר מצב צבירה מגז לנוזל.

חזרה למילון המושגים