ספקטרום בליעה (Absorption spectrum)

גרף המראה את עוצמת הקרינה שנבלעה ע"י חומר מסוים באורכי גל שונים. לכל חומר ספקטרום בליעה האופייני לו והמשמש "טביעת אצבעות" לזיהוי החומר.

חזרה למילון המושגים