סינרגטיות (Synergism)

פעולה מצטברת. השפעתם הכוללת של מספר חומרים הפועלים יחד גדולה מסכום השפעתם כאשר כל אחד מהם בנפרד.

חזרה למילון המושגים