נקודת רתיחה / טמפרטורת רתיחה (Boiling point)

הטמפרטורה שבה משתנה מצב הצבירה של חומר מנוזל לגז בלחץ מסוים.(זהה לטמפרטורת העיבוי של אותו חומר באותו לחץ). תלויה בחוזק כוחות המשיכה בין חלקיקי הנוזל.

חזרה למילון המושגים