נקודת התכה / טמפרטורת התכה (Melting point)

הטמפרטורה שבה משתנה מצב הצבירה של חומר ממוצק לנוזל בלחץ מסוים (זהה לנקודת הקיפאון של אותו חומר באותו לחץ). תלויה בחוזק כוחות המשיכה שבין חלקיקי החומר.

חזרה למילון המושגים