נפטא ()

אחד ממקטעי הנפט הקלים.מכיל תרכובות של 3-6 אטומי פחמן.

חזרה למילון המושגים