ניסוח תגובה (Chemical equation)

תאור תגובה כימית באמצעות שפת הכימאים. בניסוח התגובה כותבים:נוסחות של המגיבים והתוצרים. יחסי המולים ביניהם ומצבי הצבירה של החומרים.

חזרה למילון המושגים